BİLDİRİ GÖNDERİMİ

18. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresine gönderilen bildiri özetleri “The Injector” dergisinin (2822-4272) 2023 yılı 3. sayısında “Congress Abstracts” olarak PDF halinde yayınlanacaktır.
Derginin yazım dili İngilizcedir (https://injectormedicaljournal.com/index.php/theinjector).

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 22 Eylül 2023’tür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Konu Başlıkları:

 • Hücre ve Organel Patolojileri
 • Kanser Biyolojisi, Genetiği ve Epigenetiği
 • Moleküler Sinirbilim
 • Gen ve Hücre Tedavileri
 • İmmünobiyoloji / İmmünogenetik ve İmmunoterapötik Yaklaşımlar
 • İleri Gen Düzenleme Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Biyomalzeme
 • Hastalıkta ve Sağlıkta Modellemeler
 • Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji

Genel Kurallar

 • Bildiri sahibinin Derneğe aidat borcunun olmaması gerekir. Başka bilim dallarının mensupları ile yabancı uyruklu katılımcılar için Dernek üyesi olma koşulu aranmaz.
 • Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında www.tbgk2023.org bulunan Online Bildiri Modülü aracılığı ile gönderilebilir.
 • Devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış çalışmalar ve derleme yazıları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma ve klinik çalışma şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 • Tek olguluk vaka takdimleri sadece poster olarak gönderilebilir.
 • Bildirilerde yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözlü bildiri sunum süresi 5 dakika olacaktır. Poster sunumları da 5 dakika olup, bilimsel programda ilan edilen gün ve saatte poster başında yapılacaktır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Lütfen konu sınıflandırmasını dikkatlice yapınız.
  1. Hücre ve Organel Patolojileri
  2. Kanser Biyolojisi, Genetiği ve Epigenetiği
  3. Moleküler Sinirbilim
  4. Gen ve Hücre Tedavileri
  5. İmmünobiyoloji / İmmünogenetik ve İmmunoterapötik Yaklaşımlar
  6. İleri Gen Düzenleme Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Biyomalzeme
  7. Hastalıkta ve Sağlıkta Modellemeler
  8. Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiri özeti başlığı büyük harf ile başlamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adlarında akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacının isminin altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri metinleri, “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Standart kısaltmalar sadece özet bölümünde kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • İki adet tablo ve bir adet grafik/resim eklenebilir.
 • Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiriyi bilimsel komiteye gönderdikten sonra bildiride hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Örnek; yazar değişikliği, sunan yazar değişikliği vs.
 • Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Bildiri özetleri yazım şablonu:

Bildiri başlığı (Cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar diğer kelimeler küçük harfle yazılacaktır-(istisna: özel isimler), başlıkta kısaltma kullanmayınız.  Bildiri başlığında bold ve 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.

Yazar isimleri: Tek yazarlı veya yazarların tamamının aynı kurumdan olduğu makalelerde yazar isimleri üzerine numaralandırma yapmayınız. 10 punto-Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.

Matem Tunçdemir, Turgut Ulutin

İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Istanbul, Turkey

veya

Matem Tunçdemir1, Ece Konaç2

1 İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Istanbul, Turkey

ı2 Gazi University,  Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, Turkey

Abstract (Kelime sayısı en fazla 300 karakter olacaktır ve aşağıda belirtilen şekilde yazılacaktır)

Objective: The … 10 punto-Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.

Methods: The ..

Results: The …

Conclusion: The

Keywords: MESH kaynaklı olmalı, ilk kelime büyük harfle diğer kelimeler küçük harfle yazılmalı, alfabetik sıra şeklinde olmalı. Kelimeler arasında virgül olmalı, anahtar kelimelerde kısaltma kullanılmamalı. En az 3, en fazla 6 anahtar kelime olmalı. Son kelimeden sonra nokta konulmalı.

*Poster, sözlü bildiri, konferans metinlerinin tamamı ingilizce olacaktır,

*Abstractlar için referans konulmasına gerek yoktur.

Bildirilerin Değerlendirmesi

 • Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılması sonucu, “kabul/red” ve bildirinin sunulma şekli “sözlü/poster” mektupları olarak kongrenin başlangıç gününden 1 ay kadar önce tarafınıza e-posta yolu ile bildirilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.
 • Bildiri sayısında sınırlama olmamakla birlikte, bir kişi en fazla iki bildiride sunan yazar olabilir. Örneğin, “Bir sözlü sunu + Bir poster “ veya “İki Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Aynı kişinin “İki Sözlü” sunumu kabul edilmeyecektir.
 • Değerlendirme komisyonlarının sunum tercihini değiştirme yetkisi vardır.
 • Kongre Bilim Kurulu, orijinal çalışma olmadığı veya kopya edildiği konusunda şüphe uyanan bildirilerin açıklığa kavuşması için yazarlardan ek kanıt isteyebilir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın son bildiri gönderme tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

 • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
 • Bilimsel programda bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir.
 • Posterinizin üst kısmında sunum başlığı, yazarlar ve adresleri yer almalıdır.
 • Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.

POSTER-SÖZEL BİLDİRİ SUNUM ÖDÜLÜ

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongreleri’nde Bilim Kurulu oylaması sonucunda netleşecek olan 18. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongre’sinin derece almış sözel ve poster bildirileri sahiplerine (kongreye katılan ve çalışma sahibi olan kişi) ödül belgeleri ile birlikte bir sonraki kongreye ücretsiz kayıt hakkı sağlanacaktır.

Ödüller poster için ilk isim ile sözel sunumu yapan kayıtlı araştırmacılara verilecektir.

Verilecek Ödüller:

Sözel Bildiri Ödülleri

 • Birincilik Ödülü
 • İkincilik Ödülü
 • Üçüncülük Ödülü

Poster Bildiri Ödülleri

 • Birincilik Ödülü
 • İkincilik Ödülü
 • Üçüncülük Ödülü