Prof. Dr. Altan GÜNALP Araştırma Ödülü

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERNEĞİ

18.TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ

PROF.DR. ALTAN GÜNALP ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında saygınlığını koruyan ve gelenekselleşen Prof. Dr. Altan GÜNALP Araştırma Ödülü, Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi kapsamında Türkiye şartlarında yapılmış olan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla verilmektedir.
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanındaki araştırmalar arasından Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen üç çalışmaya verilecek olan ödül için başvurular, aşağıda belirtilen koşullara uygun hazırlanarak Kongre Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

Prof. Dr. Altan GÜNALP Araştırma Ödülü ’ne Aday Olacak Araştırmalarda Aranan Özellikler ve Başvuru:


  1. Başvuran araştırmacının “Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği” üyesi olması ve 2023 yılı dahil aidat borcunun olmaması gerekmektedir.
  2. Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında titiz bir yöntemle planlanarak yürütülmüş orijinal bir araştırma olmalıdır. Daha sonra yapılacak araştırmalara yön veren, yeni ve uygulamaya aktarılabilir bilgiler üretmesi gereklidir.
  3. Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılmış olması ve araştırmacıların kurum adreslerinin Türkiye olması şartı aranmaktadır.
  4. Haziran 2021’den sonra SCI veya SCI-Expanded kapsamında bir dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bir araştırma olmalıdır.
  5. Araştırmaların PDF formatındaki örneği, araştırmacıların hepsinin izin ve bilgisinin olduğuna dair imzalı belge, başvuru dilekçesi ve kongre kayıt ücretinin banka dekontu kongre e-posta adresine (info@tbgk2023.org) gönderilmelidir.
  6. Birden fazla araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarda, araştırmacılardan birisinin başvurusu yeterli olacaktır.
  7. Son başvuru tarihi 18.09.2023’dür.
  8. Aynı araştırma ile sözel bildiri, poster bildirisi ve Prof. Dr. Asım CENANİ Genç Araştırmacı Ödülü için başvuruda bulunulamaz.
  9. Ödüle başvuran çalışma kongre poster formatına uygun olarak hazırlanarak kongre süresince ödül için ayrılan alanda sergilenmelidir. Poster olarak sunulmayan çalışmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  10. Başvurular arasında ödüle değer çalışma olmadığı koşullarda Bilim Kurulu ödül vermemekte serbesttir.