Prof. Dr. Asım CENANİ Genç Araştırmacı Ödülü

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERNEĞİ

18.TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ

PROF. DR. ASIM CENANİ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongreleri’nde “Prof. Dr. Asım CENANİ Genç Araştırmacı Ödülü” ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında genç araştırmacıları tanımak, camiamızla tanışmaları için bir platform yaratmak ve onları yüreklendirmek istiyoruz.

Tüm genç meslektaşlarımızı başvuruya davet ederken, değerli hocalarımızın, başvurular için genç araştırmacıları cesaretlendirmelerini ve bu uygulamaya destek vermelerini diliyoruz.

Bu ödül doçent veya profesör unvanını henüz almamış genç araştırmacılara yöneliktir.

Yurt dışında veya ülkemizde doktora sonrası araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışmakta olan kişilere verilecektir.

Aşağıdaki kriterlere uygun olarak hazırlanacak başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen araştırmalar kongrenin Genç Araştırmacı Oturumunda sunulacaktır. Sunum yapılmasına karar verilen araştırmacılar arasından ödüle layık olanlar kongre esnasında seçilerek ödülleri taktim edilecektir. Sunum yapmak için seçilen “Genç Araştırmacılar” kongre kitabında kısa özgeçmişleri ile tanıtılacaklardır.

Prof. Dr. Asım Cenani Genç Araştırmacı Ödülü’ne Aday Olacak Araştırmalarda Aranan Özellikler ve Başvuru:


  1. Başvuran araştırmacının “Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği” üyesi olması ve 2023 yılı dahil aidat borcunun olmaması gerekmektedir.
  2. Başvuru tarihinde 40 yaşını geçmemiş olmak,
  3. Sunum konusu ile ilgili SCI kapsamında bir dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş ( kabul belgesi eklenmelidir), en az birinde birinci isim olmak üzere doktora sonrası en az 2 makalede yazar olmak,
  4. Başvuru için “Genç Araştırmacı Başvuru Dilekçesi” ile birlikte kongre katılım ücretinin banka dekontu info@tbgk2023.org e-posta adresine gönderilmelidir. Başvuru için son tarih 18.09.2023’dür.
  5. Prof. Dr. Asım Cenani Genç Araştırmacı Ödülü’ne aday olarak uygun görülen konuşmacılar Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresinde özel oturumda sunumlarını yapacaklardır.